Makke troch Klaske

Disclaimer

Er is alles aan gedaan om de informatie in deze webshop zo compleet, correct en actueel mogelijk te maken.

De patronen, uitgebracht onder de naam Makke troch Klaske, zijn met de uiterste zorg gemaakt en beschreven, zo ook de prijzen en bijbehorende informatie.

Toch is het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.

Makke troch Klaske kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan door het gebruik van onze producten en/of informatie.

Aan de aangeboden producten en informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op de inhoud van de webshop, (onder de naam MakketrochKlaske uitgebrachte) patronen berust nadrukkelijk bij Makke troch Klaske. Het overnemen van afbeeldingen, kopiëren van tekeningen/ontwerpen in elk formaat, delen of kopiëren van patronen zonder toestemming van Makke troch Klaske, is een directe inbreuk op het Copyright van Makke troch Klaske en daar zal als zodanig op worden gereageerd.

Het is – behoudens wettelijke uitzonderingen – de koper c.q. gebruiker niet toegestaan om informatie en/of patronen geheel of gedeeltelijk te digitaliseren, op te slaan, vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, te verkopen, in licentie te geven of aan derden ter hand te stellen.